Bất ngờ vị trí của đội tuyển Việt Nam tại châu Á

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ nguyên vị trí 94 thế giới trên BXH tháng…