Tuấn Anh bị cầu thủ Indonesia đạp thẳng vào chân

Các cầu thủ Indonesia đang chơi rất xấu. Arhan vào bóng bằng cả hai chân với Tuấn Anh. Cầu thủ Việt Nam đã nổi nóng vì pha bóng này.