Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp: Khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, tham gia bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và nội dung bạn cung cấp.

Thông tin tự động thu thập: Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định như địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet, trang web giới thiệu/thoát, hệ điều hành, dấu ngày/giờ và dữ liệu clickstream. Chúng tôi có thể sử dụng cookie, web beacon và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin này.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Gửi các thông báo liên quan đến dịch vụ, cập nhật và các thông tin quảng cáo nếu bạn đã đồng ý nhận.
  • Phân tích dữ liệu và tiến hành nghiên cứu nhằm cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, ngoại trừ trong các trường hợp sau:

  • Khi bạn đã đồng ý với việc chia sẻ thông tin.
  • Khi cần thiết để tuân thủ quy định pháp luật hoặc yêu cầu từ cơ quan chức năng.
  • Để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi, bao gồm cả việc ngăn chặn gian lận hoặc bảo mật.

Quyền Của Bạn

Bạn có quyền:

  • Truy cập và yêu cầu bản sao thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ.
  • Yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn.
  • Phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc yêu cầu giới hạn việc xử lý.

Bảo Mật

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected].

Thay Đổi Đối Với Chính Sách Bảo Mật Này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách bảo mật mới trên trang web của chúng tôi.